• PHÂN PHỐI VẬT TƯ ĐIỆN NƯỚC
  • Phân phối ống nhựa Tiền Phong
  • PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA BÌNH MINH
  • Khoan giếng Thái Bình
  • Công ty TNHH Cekool
  • Phân phối máy phun sương
  • Sửa điện nước Hải Phòng
  • Phân phối ống nhựa Hoa Sen
  • Công nghệ tưới tự động
  • Khoan giếng Hải Phòng
Logo CEKOOL GROUP

Văn hóa doanh nghiệp

Cỡ chữ

“Lấy con người làm trung tâm”, Tạo ra năng lực phát triển sản phẩm và năng lực đoàn kết tập thể đưa CEKOOL trở nên phồn vinh, tăng thêm sự gắn bó của nhân viên với CEKOOL, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Mục tiêu xuyên suốt của CEKOOL trong quá trình hoạt động là tạo cho mỗi cán bộ, nhân viên của CEKOOL điều kiện phát triển tài năng tốt nhất và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.

“ Mỗi sự thành công của cá nhân trong đó đều có dấu ấn của tập thể”

“ Khách hàng là trọng tâm của mọi vấn đề” Tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng sử dụng, coi niềm tin của khách hàng chính là tài sản của công ty, mỗi một cá nhân trong công ty đều ý thức được điều đó.

10/10 570 bài đánh giá

Đăng ký nhận thông tin

Liên kết mạng xã hội

0906.021.616